Oferujemy ...

inwentaryzacja

Przeprowadzanie inwentaryzacji:spis z natury, wyjaśnienie braków i nadwyżek, zatwierdzenie wyniku inwentaryzacji.

Przygotowujemy komplet dokumentacji po inwentaryzacyjnej.

Pomagamy w przygotowaniu systemów do przeprowadzania inwentaryzacji w używanych systemach rozliczeniowych.

Wspieramy kontrolę ustalonych procedur w sklepach sieciowych: sporządzenie raportu z wizyty, wykonanie zdjęć wizytowanego obiektu.

Szkolenia lub doszkalanie personelu: z obowiązujących procedur, z obsługi narzędzi sprzedażowych, wdrażanie oprogramowania.

Doradzamy w kwestiach związanych z zarzadzaniem towarami, weryfikowanie i ustalanie procesów oraz procedur, tworzenie raportów i analiz.