Z nami Warto !!!...

Zlecając nam inwentaryzację otrzymujesz:

Obiektywizm

Wiarygodny i obiektywny wynik, ponieważ pracownicy zewnętrzni nie mają żadnego interesu w przekazywaniu nieprawdziwych danych.

Rzetelność, doświadczenie, specjalizacja

Osoby specjalizujące się w wykonywaniu inwentaryzacji posiadają duże doświadczenie, które gwarantuje najwyższą jakość usług. Jednocześnie czas wykonania inwentaryzacji jest krótszy.

Odciążenie pracowników

Zlecona inwentaryzacja spowoduje zmniejszenie zaangażowania personelu i nie odciąga ich od bieżących zadań, co ma wpływ na ich motywację i wydajność pracy.

Elastyczność

możliwość zrobienia spisu o dogodnej porze (nawet w godzinach nocnych). Przygotowanie po inwentaryzacji raportów dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klienta.

Oszczędność

Posiadamy wyspecjalizowany sprzęt (kolektory, czytniki kodów kreskowych itp), dlatego nie ma potrzeby utrzymywać bazy technicznej, dokonywać jej konserwowania, co ma wpływ na koszty działalności. Zlecenie inwentaryzacji firmie zewnętrznej ułatwia monitoring wydatków związanych z tym procesem i powoduje obniżenie kosztów pośrednich związanych z jej nieprawidłowym wykonaniem.

Optymalizacja

Cykliczne inwentaryzacje dające obiektywny stan zapasów, mogą przyczynić się do optymalizacji ich poziomu. Zbędne zapasy wymagają finansowania, a tym samym powodują wyższe koszty operacyjne. Cykliczne inwentaryzacjie pomagają szybciej zdiagnozować problemy w dotyczące zarządzania towarami i wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.